ST78

Tato dvouprvková teleskopická lišta z nerezové oceli nabízí částečný výsuv. Je velmi odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment. Je odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment. Je určená pro velká zatížení u aplikací, které vyžadují odolný posuv.

  • Výsuv : 80 mm
  • Zatížení na plocho : 140 kg
  • Zatížení na kolmo : 115 kg

Možnosti

Obrázky


3D


Možnosti :
3D Viewer
3D Viewer

Popis

Tato dvouprvková teleskopická lišta z nerezové oceli nabízí částečný výsuv. Je velmi odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment.

Je odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment.

Je určená pro velká zatížení u aplikací, které vyžadují odolný posuv.

Aplikace

Jedná se o velmi odolné posuvné vedení díky tomu, že profily jsou tvářeny za studena tažením a je vybaveno funkčními zarážkami. Je určeno pro aplikace, jako jsou posuvné zásuvky s velkým zatížením nebo jinak náročné aplikace. Je vhodné k použití i při instalaci materiálových a personálních propustí a prokládacích oken. Díky zpevòujícím kuličkám může být montována také na plocho. Nezapomeòte, že při použití na plocho dochází k velkému průhybu.

Rozsah doporučených užitných teplot od -20 do 80°C, po . Po provozní adaptaci -50 à 250°C.

Tento produkt může bý použit pro zásuvky se střední nosností, jako lišta krytu, teleskopická tyč, výsuv pro zásuvky, nábytková lišta, posuvné vedení, kolejnice údržby, závìsná kolejnice, horizontální vedení či v nìkterých případech vedení vertikální jako např. u karteru.

Výroba

Chambrelan vyrábí tento posuv z profilů z nerezové oceli tvářených tažením zastudena.

Standardnì je tento výrobek dodáván bez povrchové úpravy, provádíé se jen elektrolytické leštìní.

Lišta je osazena zarážkami bez tlumiče při vysunutí i zasunutí.

Lišta je osazena kuličkovými klecemi z nerezové oceli.

Kuličky jsou z nerezové oceli. Lišta se dodává promazána bílou ložiskovou vazelínou.

Chambrelan se specializuje na koncepci a výrobu teleskopických kuličkových lišt a kolejnicových vedení pro průmyslové použití: zpevnìné lišty, lineární posuvy, kuličkové kolejnice, ložisková vedení, vozíky ocelové, hliníkové, nerezové se zámky, zarážkami, s plným, částečným nebo oboustranným výsuvem či extra výsuvem pro průmyslové zásuvky s vysokou nosností pohyblivé stìny a panely.

mazaní

  • Lišty dodáváme standardnì lehce promazané už z továrny. Pro ocelové lišty používáme ložiskové vysokotlaké mazivo, hliníkové a nerezové posuvy jsou ošetřeny bílou vazelínou. Na vyžádání je možné lišty ošetřit potravinářským tukem (pro použití v režimu čistých provoz) vysokoteplotním mazivem mazivem neobsahujícím teflon (lakovací kabiny) bez maziva (tuto variantu nedoporučujeme)

Možnosti

Ruční zamykání

ST78V Zámek ve vysunuté poloze: vysunutou lištu zasuneme zpìt stlačením zámku.

ST78F Zámek v zasunuté poloze: zasunutou lištu vysuneme stlačením zámku.

ST78VF Zámek ve vysunuté i zasunuté poloze: zasunutou lištu vysuneme i zasuneme zpìt stlačením zámku.

Ve vìtšinì případů stačí, aby byla aretačním zařízením vybavena pouze jedna lišta z páru. Usnadní to montáž i používání.

Pokud chcete použít lišty se zámkem v dopravních prostředcích, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poradíme.

Pozor: nìkteré malé délky lišt není možné se zámkem vyrobit a není možné je opatřit nìkterými standardními otvory.

Nedoporučujeme použití zámků pro vertikální montáž (pohyb nahoru a dolů).

Oboustranný výsuv

ST78DD lišta se vysunuje na obì strany, což umožòuje instalaci např. materiálových a personálních propustí a prokládacích oken.

Varianta DD není kompatibilní se systémem zámků.

Použití ve vysokých teplotách (pec)
  • Tento model je možné používat v prostředí, kde teploty dosahují až 250°C. Je ale potřeba provést nìkteré úpravy: - volné upevnìní umožòující roztahování jednotlivých prvků bez rizika zablokování lišty, - použít vysokoteplotní mazivo - odstranit veškeré plastové části. Veškeré úpravy lze provést jedinì bìhem výroby, je tedy nutné tyto požadavky specifikovat v poptávce a také počítat s delší výrobní lhůtou.
Zmìny normy

Výsuv nabízený u tohoto modelu lze o 10 % prodloužit nebo zkrátit.

Prodloužení výsuvu snižuje maximální přípustné zatížení.

Vertikální (typ gilotina)

Tuto lištu je možné instalovat vertikálnì. Je ovšem nutné jej již při výrobì doplnit o speciální zarážky, které dorovnávají rozestup kuliček v drážce, jinak by došlo k zablokování. Proto je předem nutné sdìlit, o jaký typ montáže půjde: vertikálnì smìrem vzhůru, nebo vertikálnì dolů.

Plán fixačních otvorů

Plán fixacních otvoru výrobku - ST78
Stáhnout

Tabulka délek

Parametry uvedené na těchto stránkách odpovídají standardní výrobě nebo běžným požadavkům. Naše postavení výrobce nám umožňuje značnou flexibilitu reakce i na velmi specifické požadavky. Chambrelan může upravit délky výsuvu, fixační otvory, průměry a rozteče, povrchovou úpravu, příslušenství a doplňky pro upevnění.

RozmeryZatíženíDélka v
zasunutém stavu
VýsuvZatížení na kolmo
v páru
Zatížení na plochoZboží sklademProsím vyberte
Longueur replié
200
Výsuv
80
Zatížení na plocho
115
Zatížení na kolmo v páru
140
200801401150
Longueur replié
250
Výsuv
130
Zatížení na plocho
120
Zatížení na kolmo v páru
140
2501301401200
Longueur replié
300
Výsuv
180
Zatížení na plocho
122
Zatížení na kolmo v páru
140
3001801401222
Longueur replié
350
Výsuv
230
Zatížení na plocho
120
Zatížení na kolmo v páru
140
35023014012010
Longueur replié
400
Výsuv
280
Zatížení na plocho
116
Zatížení na kolmo v páru
140
4002801401168
Longueur replié
450
Výsuv
310
Zatížení na plocho
113
Zatížení na kolmo v páru
175
4503101751136
Longueur replié
500
Výsuv
340
Zatížení na plocho
108
Zatížení na kolmo v páru
210
5003402101082
Longueur replié
550
Výsuv
370
Zatížení na plocho
104
Zatížení na kolmo v páru
245
5503702451044
Longueur replié
600
Výsuv
400
Zatížení na plocho
100
Zatížení na kolmo v páru
280
6004002801008
Longueur replié
650
Výsuv
430
Zatížení na plocho
96
Zatížení na kolmo v páru
278
6504302789610
Longueur replié
700
Výsuv
480
Zatížení na plocho
92
Zatížení na kolmo v páru
270
700480270928
Longueur replié
750
Výsuv
510
Zatížení na plocho
90
Zatížení na kolmo v páru
260
750510260906
Longueur replié
800
Výsuv
540
Zatížení na plocho
87
Zatížení na kolmo v páru
250
800540250875
Longueur replié
850
Výsuv
570
Zatížení na plocho
84
Zatížení na kolmo v páru
238
850570238840
Longueur replié
900
Výsuv
600
Zatížení na plocho
81
Zatížení na kolmo v páru
224
900600224813
Longueur replié
1000
Výsuv
680
Zatížení na plocho
75
Zatížení na kolmo v páru
200
1000680200757
Longueur replié
1100
Výsuv
740
Zatížení na plocho
68
Zatížení na kolmo v páru
180
1100740180680
Longueur replié
1200
Výsuv
800
Zatížení na plocho
58
Zatížení na kolmo v páru
160
1200800160580
Longueur replié
1300
Výsuv
880
Zatížení na plocho
49
Zatížení na kolmo v páru
140
1300880140490
Longueur replié
1400
Výsuv
940
Zatížení na plocho
40
Zatížení na kolmo v páru
120
1400940120400
Longueur replié
1500
Výsuv
1020
Zatížení na plocho
30
Zatížení na kolmo v páru
98
1500102098300
Longueur replié
1600
Výsuv
1080
Zatížení na plocho
21
Zatížení na kolmo v páru
74
1600108074210
Longueur replié
1700
Výsuv
1140
Zatížení na plocho
10
Zatížení na kolmo v páru
50
1700114050100

Máte otázku?

Kontaktujte nás pro více informací

Copyright 2017 CHAMBRELAN - Právní informace - Mapa stránek