ST78

Tato dvouprvková teleskopická lišta z nerezové oceli nabízí částečný výsuv. Je velmi odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment. Je odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment. Je určená pro velká zatížení u aplikací, které vyžadují odolný posuv.

  • Výsuv : 80 mm
  • Zatížení na plocho : 140 kg
  • Zatížení na kolmo : 115 kg

Možnosti

Obrázky


3D


Možnosti :

Popis

Tato dvouprvková teleskopická lišta z nerezové oceli nabízí částečný výsuv. Je velmi odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment.

Je odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment.

Je určená pro velká zatížení u aplikací, které vyžadují odolný posuv.

Aplikace

Jedná se o velmi odolné posuvné vedení díky tomu, že profily jsou tvářeny za studena tažením a je vybaveno funkčními zarážkami. Je určeno pro aplikace, jako jsou posuvné zásuvky s velkým zatížením nebo jinak náročné aplikace. Je vhodné k použití i při instalaci materiálových a personálních propustí a prokládacích oken. Díky zpevòujícím kuličkám může být montována také na plocho. Nezapomeòte, že při použití na plocho dochází k velkému průhybu.

Rozsah doporučených užitných teplot od -20 do 80°C, po . Po provozní adaptaci -50 à 250°C.

Tento produkt může bý použit pro zásuvky se střední nosností, jako lišta krytu, teleskopická tyč, výsuv pro zásuvky, nábytková lišta, posuvné vedení, kolejnice údržby, závìsná kolejnice, horizontální vedení či v nìkterých případech vedení vertikální jako např. u karteru.

Výroba

Chambrelan vyrábí tento posuv z profilů z nerezové oceli tvářených tažením zastudena.

Standardnì je tento výrobek dodáván bez povrchové úpravy, provádíé se jen elektrolytické leštìní.

Lišta je osazena zarážkami bez tlumiče při vysunutí i zasunutí.

Lišta je osazena kuličkovými klecemi z nerezové oceli.

Kuličky jsou z nerezové oceli. Lišta se dodává promazána bílou ložiskovou vazelínou.

Chambrelan se specializuje na koncepci a výrobu teleskopických kuličkových lišt a kolejnicových vedení pro průmyslové použití: zpevnìné lišty, lineární posuvy, kuličkové kolejnice, ložisková vedení, vozíky ocelové, hliníkové, nerezové se zámky, zarážkami, s plným, částečným nebo oboustranným výsuvem či extra výsuvem pro průmyslové zásuvky s vysokou nosností pohyblivé stìny a panely.

mazaní

  • Lišty dodáváme standardnì lehce promazané už z továrny. Pro ocelové lišty používáme ložiskové vysokotlaké mazivo, hliníkové a nerezové posuvy jsou ošetřeny bílou vazelínou. Na vyžádání je možné lišty ošetřit potravinářským tukem (pro použití v režimu čistých provoz) vysokoteplotním mazivem mazivem neobsahujícím teflon (lakovací kabiny) bez maziva (tuto variantu nedoporučujeme)

Možnosti

Ruční zamykání

ST78V - Zámek ve vysunuté poloze: vysunutou lištu zasuneme zpìt stlačením zámku.

ST78F - Zámek v zasunuté poloze: zasunutou lištu vysuneme stlačením zámku.

ST78VF - Zámek ve vysunuté i zasunuté poloze: zasunutou lištu vysuneme i zasuneme zpìt stlačením zámku.

Ve vìtšinì případů stačí, aby byla aretačním zařízením vybavena pouze jedna lišta z páru. Usnadní to montáž i používání.

Pokud chcete použít lišty se zámkem v dopravních prostředcích, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poradíme.

Pozor: nìkteré malé délky lišt není možné se zámkem vyrobit a není možné je opatřit nìkterými standardními otvory.

Nedoporučujeme použití zámků pro vertikální montáž (pohyb nahoru a dolů).

Oboustranný výsuv

ST78DD - lišta se vysunuje na obì strany, což umožòuje instalaci např. materiálových a personálních propustí a prokládacích oken.

Varianta DD není kompatibilní se systémem zámků.

Použití ve vysokých teplotách (pec)
  • Tento model je možné používat v prostředí, kde teploty dosahují až 250°C. Je ale potřeba provést nìkteré úpravy: - volné upevnìní umožòující roztahování jednotlivých prvků bez rizika zablokování lišty, - použít vysokoteplotní mazivo - odstranit veškeré plastové části. Veškeré úpravy lze provést jedinì bìhem výroby, je tedy nutné tyto požadavky specifikovat v poptávce a také počítat s delší výrobní lhůtou.
Zmìny normy

Výsuv nabízený u tohoto modelu lze o 10 % prodloužit nebo zkrátit.

Prodloužení výsuvu snižuje maximální přípustné zatížení.

Vertikální (typ gilotina)

Tuto lištu je možné instalovat vertikálnì. Je ovšem nutné jej již při výrobì doplnit o speciální zarážky, které dorovnávají rozestup kuliček v drážce, jinak by došlo k zablokování. Proto je předem nutné sdìlit, o jaký typ montáže půjde: vertikálnì smìrem vzhůru, nebo vertikálnì dolů.

Plán fixačních otvorů

Stáhnout

Tabulka délek

Parametry uvedené na těchto stránkách odpovídají standardní výrobě nebo běžným požadavkům. Naše postavení výrobce nám umožňuje značnou flexibilitu reakce i na velmi specifické požadavky. Chambrelan může upravit délky výsuvu, fixační otvory, průměry a rozteče, povrchovou úpravu, příslušenství a doplňky pro upevnění.

RozmeryZatíženíDélka v
zasunutém stavu
VýsuvZatížení na kolmo
v páru
Zatížení na plochoZboží sklademProsím vyberte
Longueur replié
200
Výsuv
80
Zatížení na plocho
115
Zatížení na kolmo v páru
140
200801401150
Longueur replié
250
Výsuv
130
Zatížení na plocho
120
Zatížení na kolmo v páru
140
2501301401200
Longueur replié
300
Výsuv
180
Zatížení na plocho
122
Zatížení na kolmo v páru
140
3001801401222
Longueur replié
350
Výsuv
230
Zatížení na plocho
120
Zatížení na kolmo v páru
140
3502301401200
Longueur replié
400
Výsuv
280
Zatížení na plocho
116
Zatížení na kolmo v páru
140
4002801401160
Longueur replié
450
Výsuv
310
Zatížení na plocho
113
Zatížení na kolmo v páru
175
4503101751136
Longueur replié
500
Výsuv
340
Zatížení na plocho
108
Zatížení na kolmo v páru
210
5003402101084
Longueur replié
550
Výsuv
370
Zatížení na plocho
104
Zatížení na kolmo v páru
245
5503702451044
Longueur replié
600
Výsuv
400
Zatížení na plocho
100
Zatížení na kolmo v páru
280
6004002801008
Longueur replié
650
Výsuv
430
Zatížení na plocho
96
Zatížení na kolmo v páru
278
6504302789610
Longueur replié
700
Výsuv
480
Zatížení na plocho
92
Zatížení na kolmo v páru
270
700480270928
Longueur replié
750
Výsuv
510
Zatížení na plocho
90
Zatížení na kolmo v páru
260
750510260906
Longueur replié
800
Výsuv
540
Zatížení na plocho
87
Zatížení na kolmo v páru
250
800540250879
Longueur replié
850
Výsuv
570
Zatížení na plocho
84
Zatížení na kolmo v páru
238
850570238840
Longueur replié
900
Výsuv
600
Zatížení na plocho
81
Zatížení na kolmo v páru
224
900600224813
Longueur replié
1000
Výsuv
680
Zatížení na plocho
75
Zatížení na kolmo v páru
200
1000680200751
Longueur replié
1100
Výsuv
740
Zatížení na plocho
68
Zatížení na kolmo v páru
180
1100740180680
Longueur replié
1200
Výsuv
800
Zatížení na plocho
58
Zatížení na kolmo v páru
160
1200800160580
Longueur replié
1300
Výsuv
880
Zatížení na plocho
49
Zatížení na kolmo v páru
140
1300880140490
Longueur replié
1400
Výsuv
940
Zatížení na plocho
40
Zatížení na kolmo v páru
120
1400940120400
Longueur replié
1500
Výsuv
1020
Zatížení na plocho
30
Zatížení na kolmo v páru
98
1500102098300
Longueur replié
1600
Výsuv
1080
Zatížení na plocho
21
Zatížení na kolmo v páru
74
1600108074210
Longueur replié
1700
Výsuv
1140
Zatížení na plocho
10
Zatížení na kolmo v páru
50
1700114050100

Máte otázku?

Kontaktujte nás pro více informací

Copyright 2017 CHAMBRELAN - Právní informace - Mapa stránek