ST58

Tato dvouprvková teleskopická lišta z nerezové oceli nabízí částečný výsuv. Je velmi odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment. Je odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment. Je určená pro velká zatížení u aplikací, které vyžadují odolný posuv.

 • Výsuv : 80 mm
 • Zatížení na plocho : 135 kg
 • Zatížení na kolmo : 75 kg

Možnosti

3D


Možnosti

3D Viewer
3D Viewer

Tabulka délek

Parametry uvedené na těchto stránkách odpovídají standardní výrobě nebo běžným požadavkům. Naše postavení výrobce nám umožňuje značnou flexibilitu reakce i na velmi specifické požadavky. Chambrelan může upravit délky výsuvu, fixační otvory, průměry a rozteče, povrchovou úpravu, příslušenství a doplňky pro upevnění.

RozmeryZatíženíDélka v
zasunutém stavu
VýsuvZatížení na kolmo
v páru
Zatížení na plochoZboží sklademProsím vyberte
Longueur replié
200
Výsuv
80
Zatížení na plocho
75
Zatížení na kolmo v páru
135
200 80 135 75 --
Longueur replié
250
Výsuv
130
Zatížení na plocho
75
Zatížení na kolmo v páru
135
250 130 135 75 --
Longueur replié
300
Výsuv
180
Zatížení na plocho
75
Zatížení na kolmo v páru
135
300 180 135 75 --
Longueur replié
350
Výsuv
230
Zatížení na plocho
72
Zatížení na kolmo v páru
135
350 230 135 72 --
Longueur replié
400
Výsuv
280
Zatížení na plocho
70
Zatížení na kolmo v páru
135
400 280 135 70 --
Longueur replié
450
Výsuv
310
Zatížení na plocho
68
Zatížení na kolmo v páru
150
450 310 150 68 --
Longueur replié
500
Výsuv
340
Zatížení na plocho
66
Zatížení na kolmo v páru
154
500 340 154 66 --
Longueur replié
550
Výsuv
370
Zatížení na plocho
64
Zatížení na kolmo v páru
158
550 370 158 64 --
Longueur replié
600
Výsuv
400
Zatížení na plocho
60
Zatížení na kolmo v páru
160
600 400 160 60 --
Longueur replié
650
Výsuv
430
Zatížení na plocho
58
Zatížení na kolmo v páru
160
650 430 160 58 --
Longueur replié
700
Výsuv
480
Zatížení na plocho
57
Zatížení na kolmo v páru
158
700 480 158 57 --
Longueur replié
750
Výsuv
510
Zatížení na plocho
56
Zatížení na kolmo v páru
156
750 510 156 56 --
Longueur replié
800
Výsuv
540
Zatížení na plocho
55
Zatížení na kolmo v páru
150
800 540 150 55 --
Longueur replié
850
Výsuv
570
Zatížení na plocho
54
Zatížení na kolmo v páru
144
850 570 144 54 --
Longueur replié
900
Výsuv
600
Zatížení na plocho
52
Zatížení na kolmo v páru
136
900 600 136 52 --
Longueur replié
1000
Výsuv
680
Zatížení na plocho
48
Zatížení na kolmo v páru
120
1000 680 120 48 --
Longueur replié
1100
Výsuv
740
Zatížení na plocho
44
Zatížení na kolmo v páru
100
1100 740 100 44 --
Longueur replié
1200
Výsuv
800
Zatížení na plocho
38
Zatížení na kolmo v páru
80
1200 800 80 38 --
Longueur replié
1300
Výsuv
880
Zatížení na plocho
33
Zatížení na kolmo v páru
60
1300 880 60 33 --
Longueur replié
1400
Výsuv
940
Zatížení na plocho
25
Zatížení na kolmo v páru
40
1400 940 40 25 --

Popis

Tato dvouprvková teleskopická lišta z nerezové oceli nabízí částečný výsuv. Je velmi odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment.

Je odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment.

Je určená pro velká zatížení u aplikací, které vyžadují odolný posuv.

Aplikace

Jedná se o velmi odolné posuvné vedení díky tomu, že profily jsou tvářeny za studena tažením a je vybaveno funkčními zarážkami. Je určeno pro aplikace, jako jsou posuvné zásuvky s velkým zatížením nebo jinak náročné aplikace. Je vhodné k použití i při instalaci materiálových a personálních propustí a prokládacích oken. Díky zpevòujícím kuličkám může být montována také na plocho. Nezapomeòte, že při použití na plocho dochází k velkému průhybu.

Rozsah doporučených užitných teplot od -20 do 80°C, po . Po provozní adaptaci -50 à 250°C.

Tento produkt může bý použit pro zásuvky se střední nosností, jako lišta krytu, teleskopická tyč, výsuv pro zásuvky, nábytková lišta, posuvné vedení, kolejnice údržby, závìsná kolejnice, horizontální vedení či v nìkterých případech vedení vertikální jako např. u karteru.

Výroba

Chambrelan vyrábí tento posuv z profilů z nerezové oceli tvářených tažením zastudena.

Standardnì je tento výrobek dodáván bez povrchové úpravy, provádíé se jen elektrolytické leštìní.

Lišta je osazena zarážkami bez tlumiče při vysunutí i zasunutí.

Lišta je osazena kuličkovými klecemi z nerezové oceli.

Kuličky jsou z nerezové oceli. Lišta se dodává promazána bílou ložiskovou vazelínou.

Vzhledem k malé tloušťce profilu musí být podklad vyfrézován.

Chambrelan se specializuje na koncepci a výrobu teleskopických kuličkových lišt a kolejnicových vedení pro průmyslové použití: zpevnìné lišty, lineární posuvy, kuličkové kolejnice, ložisková vedení, vozíky ocelové, hliníkové, nerezové se zámky, zarážkami, s plným, částečným nebo oboustranným výsuvem či extra výsuvem pro průmyslové zásuvky s vysokou nosností pohyblivé stìny a panely.

mazaní

 • Lišty dodáváme standardnì lehce promazané už z továrny. Pro ocelové lišty používáme ložiskové vysokotlaké mazivo, hliníkové a nerezové posuvy jsou ošetřeny bílou vazelínou. Na vyžádání je možné lišty ošetřit potravinářským tukem (pro použití v režimu čistých provoz) vysokoteplotním mazivem mazivem neobsahujícím teflon (lakovací kabiny) bez maziva (tuto variantu nedoporučujeme)

Možnosti

Ruční zamykání

ST58V Zámek ve vysunuté poloze: vysunutou lištu zasuneme zpìt stlačením zámku.

ST58F Zámek v zasunuté poloze: zasunutou lištu vysuneme stlačením zámku.

ST58VF Zámek ve vysunuté i zasunuté poloze: zasunutou lištu vysuneme i zasuneme zpìt stlačením zámku.

Ve vìtšinì případů stačí, aby byla aretačním zařízením vybavena pouze jedna lišta z páru. Usnadní to montáž i používání.

Pokud chcete použít lišty se zámkem v dopravních prostředcích, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poradíme.

Pozor: nìkteré malé délky lišt není možné se zámkem vyrobit a není možné je opatřit nìkterými standardními otvory.

Nedoporučujeme použití zámků pro vertikální montáž (pohyb nahoru a dolů).

Oboustranný výsuv

ST58DD lišta se vysunuje na obì strany, což umožòuje instalaci např. materiálových a personálních propustí a prokládacích oken.

Varianta DD není kompatibilní se systémem zámků.

Použití ve vysokých teplotách (pec)
 • Tento model je možné používat v prostředí, kde teploty dosahují až 250°C. Je ale potřeba provést nìkteré úpravy: - volné upevnìní umožòující roztahování jednotlivých prvků bez rizika zablokování lišty, - použít vysokoteplotní mazivo - odstranit veškeré plastové části. Veškeré úpravy lze provést jedinì bìhem výroby, je tedy nutné tyto požadavky specifikovat v poptávce a také počítat s delší výrobní lhůtou.
Zmìny normy

Výsuv nabízený u tohoto modelu lze o 10 % prodloužit nebo zkrátit.

Prodloužení výsuvu snižuje maximální přípustné zatížení.

Vertikální (typ gilotina)

Tuto lištu je možné instalovat vertikálnì. Je ovšem nutné jej již při výrobì doplnit o speciální zarážky, které dorovnávají rozestup kuliček v drážce, jinak by došlo k zablokování. Proto je předem nutné sdìlit, o jaký typ montáže půjde: vertikálnì smìrem vzhůru, nebo vertikálnì dolů.

Plán fixačních otvorů

Plán fixacních otvoru výrobku - ST58
Stáhnout

Máte otázku ohledně ST58?

Potřebujete další informace?

 1. Technické parametry?
  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku
  • Nosnost...
 2. Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?
  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti...

Každé oddělení společnosti Chambrelan, ať už jde o konstrukci, vývoj, výrobu nebo obchodní oddělení, ochotně zodpoví všechny vaše dotazy a pomůže vám s výběrem vhodného produktu. Kontaktujte nás jednoduše pomocí formuláře.


Copyright 2020 CHAMBRELAN - Právní informace - Mapa stránek