ST58

Tato dvouprvková teleskopická lišta z nerezové oceli nabízí částečný výsuv. Je velmi odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment. Je odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment. Je určená pro velká zatížení u aplikací, které vyžadují odolný posuv.

  • Výsuv : 80 mm
  • Zatížení na plocho : 135 kg
  • Zatížení na kolmo : 75 kg

Možnosti

3D


Možnosti :

Popis

Tato dvouprvková teleskopická lišta z nerezové oceli nabízí částečný výsuv. Je velmi odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment.

Je odolná díky zpevòujícím kuličkám, na které se přenáší deformační síly i krouticí moment.

Je určená pro velká zatížení u aplikací, které vyžadují odolný posuv.

Aplikace

Jedná se o velmi odolné posuvné vedení díky tomu, že profily jsou tvářeny za studena tažením a je vybaveno funkčními zarážkami. Je určeno pro aplikace, jako jsou posuvné zásuvky s velkým zatížením nebo jinak náročné aplikace. Je vhodné k použití i při instalaci materiálových a personálních propustí a prokládacích oken. Díky zpevòujícím kuličkám může být montována také na plocho. Nezapomeòte, že při použití na plocho dochází k velkému průhybu.

Rozsah doporučených užitných teplot od -20 do 80°C, po . Po provozní adaptaci -50 à 250°C.

Tento produkt může bý použit pro zásuvky se střední nosností, jako lišta krytu, teleskopická tyč, výsuv pro zásuvky, nábytková lišta, posuvné vedení, kolejnice údržby, závìsná kolejnice, horizontální vedení či v nìkterých případech vedení vertikální jako např. u karteru.

Výroba

Chambrelan vyrábí tento posuv z profilů z nerezové oceli tvářených tažením zastudena.

Standardnì je tento výrobek dodáván bez povrchové úpravy, provádíé se jen elektrolytické leštìní.

Lišta je osazena zarážkami bez tlumiče při vysunutí i zasunutí.

Lišta je osazena kuličkovými klecemi z nerezové oceli.

Kuličky jsou z nerezové oceli. Lišta se dodává promazána bílou ložiskovou vazelínou.

Vzhledem k malé tloušťce profilu musí být podklad vyfrézován.

Chambrelan se specializuje na koncepci a výrobu teleskopických kuličkových lišt a kolejnicových vedení pro průmyslové použití: zpevnìné lišty, lineární posuvy, kuličkové kolejnice, ložisková vedení, vozíky ocelové, hliníkové, nerezové se zámky, zarážkami, s plným, částečným nebo oboustranným výsuvem či extra výsuvem pro průmyslové zásuvky s vysokou nosností pohyblivé stìny a panely.

mazaní

  • Lišty dodáváme standardnì lehce promazané už z továrny. Pro ocelové lišty používáme ložiskové vysokotlaké mazivo, hliníkové a nerezové posuvy jsou ošetřeny bílou vazelínou. Na vyžádání je možné lišty ošetřit potravinářským tukem (pro použití v režimu čistých provoz) vysokoteplotním mazivem mazivem neobsahujícím teflon (lakovací kabiny) bez maziva (tuto variantu nedoporučujeme)

Možnosti

Ruční zamykání

ST58V - Zámek ve vysunuté poloze: vysunutou lištu zasuneme zpìt stlačením zámku.

ST58F - Zámek v zasunuté poloze: zasunutou lištu vysuneme stlačením zámku.

ST58VF - Zámek ve vysunuté i zasunuté poloze: zasunutou lištu vysuneme i zasuneme zpìt stlačením zámku.

Ve vìtšinì případů stačí, aby byla aretačním zařízením vybavena pouze jedna lišta z páru. Usnadní to montáž i používání.

Pokud chcete použít lišty se zámkem v dopravních prostředcích, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poradíme.

Pozor: nìkteré malé délky lišt není možné se zámkem vyrobit a není možné je opatřit nìkterými standardními otvory.

Nedoporučujeme použití zámků pro vertikální montáž (pohyb nahoru a dolů).

Oboustranný výsuv

ST58DD - lišta se vysunuje na obì strany, což umožòuje instalaci např. materiálových a personálních propustí a prokládacích oken.

Varianta DD není kompatibilní se systémem zámků.

Použití ve vysokých teplotách (pec)
  • Tento model je možné používat v prostředí, kde teploty dosahují až 250°C. Je ale potřeba provést nìkteré úpravy: - volné upevnìní umožòující roztahování jednotlivých prvků bez rizika zablokování lišty, - použít vysokoteplotní mazivo - odstranit veškeré plastové části. Veškeré úpravy lze provést jedinì bìhem výroby, je tedy nutné tyto požadavky specifikovat v poptávce a také počítat s delší výrobní lhůtou.
Zmìny normy

Výsuv nabízený u tohoto modelu lze o 10 % prodloužit nebo zkrátit.

Prodloužení výsuvu snižuje maximální přípustné zatížení.

Vertikální (typ gilotina)

Tuto lištu je možné instalovat vertikálnì. Je ovšem nutné jej již při výrobì doplnit o speciální zarážky, které dorovnávají rozestup kuliček v drážce, jinak by došlo k zablokování. Proto je předem nutné sdìlit, o jaký typ montáže půjde: vertikálnì smìrem vzhůru, nebo vertikálnì dolů.

Plán fixačních otvorů

Stáhnout

Tabulka délek

Parametry uvedené na těchto stránkách odpovídají standardní výrobě nebo běžným požadavkům. Naše postavení výrobce nám umožňuje značnou flexibilitu reakce i na velmi specifické požadavky. Chambrelan může upravit délky výsuvu, fixační otvory, průměry a rozteče, povrchovou úpravu, příslušenství a doplňky pro upevnění.

RozmeryZatíženíDélka v
zasunutém stavu
VýsuvZatížení na kolmo
v páru
Zatížení na plochoZboží sklademProsím vyberte
Longueur replié
200
Výsuv
80
Zatížení na plocho
75
Zatížení na kolmo v páru
135
200801357519
Longueur replié
250
Výsuv
130
Zatížení na plocho
75
Zatížení na kolmo v páru
135
25013013575--
Longueur replié
300
Výsuv
180
Zatížení na plocho
75
Zatížení na kolmo v páru
135
300180135759
Longueur replié
350
Výsuv
230
Zatížení na plocho
72
Zatížení na kolmo v páru
135
3502301357213
Longueur replié
400
Výsuv
280
Zatížení na plocho
70
Zatížení na kolmo v páru
135
4002801357011
Longueur replié
450
Výsuv
310
Zatížení na plocho
68
Zatížení na kolmo v páru
150
450310150686
Longueur replié
500
Výsuv
340
Zatížení na plocho
66
Zatížení na kolmo v páru
154
5003401546611
Longueur replié
550
Výsuv
370
Zatížení na plocho
64
Zatížení na kolmo v páru
158
5503701586410
Longueur replié
600
Výsuv
400
Zatížení na plocho
60
Zatížení na kolmo v páru
160
6004001606083
Longueur replié
650
Výsuv
430
Zatížení na plocho
58
Zatížení na kolmo v páru
160
6504301605810
Longueur replié
700
Výsuv
480
Zatížení na plocho
57
Zatížení na kolmo v páru
158
700480158576
Longueur replié
750
Výsuv
510
Zatížení na plocho
56
Zatížení na kolmo v páru
156
750510156568
Longueur replié
800
Výsuv
540
Zatížení na plocho
55
Zatížení na kolmo v páru
150
80054015055--
Longueur replié
850
Výsuv
570
Zatížení na plocho
54
Zatížení na kolmo v páru
144
85057014454--
Longueur replié
900
Výsuv
600
Zatížení na plocho
52
Zatížení na kolmo v páru
136
900600136524
Longueur replié
1000
Výsuv
680
Zatížení na plocho
48
Zatížení na kolmo v páru
120
1000680120488
Longueur replié
1100
Výsuv
740
Zatížení na plocho
44
Zatížení na kolmo v páru
100
110074010044--
Longueur replié
1200
Výsuv
800
Zatížení na plocho
38
Zatížení na kolmo v páru
80
12008008038--
Longueur replié
1300
Výsuv
880
Zatížení na plocho
33
Zatížení na kolmo v páru
60
130088060331
Longueur replié
1400
Výsuv
940
Zatížení na plocho
25
Zatížení na kolmo v páru
40
14009404025--

Máte otázku?

Besoin de renseignements complémentaires quant aux caractéristiques techniques et aux domaines d’applications de nos produits industriels ? Contactez facilement l’équipe Chambrelan à l’aide du formulaire de contact. Plan de montage, disponibilité d’une référence, conception d’une glissière télescopique sur-mesure, sélection d’un modèle selon sa capacité de charge… Les équipes Chambrelan, décomposées en différents départements (ingénierie, étude, production), répondront à l’ensemble de vos demandes et vous accompagneront dans la sélection de vos produits.

Copyright 2017 CHAMBRELAN - Právní informace - Mapa stránek