Kolejnicová vedení jsou dodávána s transportními zarážkami, které zabraňují vysunutí vozíku z kolejnice. Pozor, tyto prvky nemohou sloužit jako stálé koncové zarážky.

Copyright 2020 CHAMBRELAN - Právní informace - Mapa stránek