Pro udržení zátěže stačí dva vozíky na jedno kolejnicové vedení
V případě nedostatečné stability je vždy možné vozíky přidat.

Copyright 2020 CHAMBRELAN - Právní informace - Mapa stránek