Lineární kolejnicové vedení v 5 základních bodech

Lineární kolejnicové vedení tvoří vozík pohybující se uvnitř kolejnice.


Kolejnice + vozíky

Podstatou kolejnicového vedení jsou vozíky s vnitřním oběhem kuliček posouvající se po kolejnici.

Výrobek se tedy skládá z pevného vodicího profilu s dvěma drahami pro ložiskové kuličky a jednoho (či několika) pohyblivých kuličkových vozíků.

Vozíky jsou přizpůsobeny vlastní kolejnici (standardní výrobní tolerance se pohybují v řádu 1/10 milimetru).

Vysoká nosnost

15 typů kuličkových vozíků ve 2 různých délkách nabízí široký výběr zajišťující hladký a pravidelný posuv, a to pro zatížení od 5 až do 600 kg na jeden vozík.

Snadná montáž, jednoduchá instalace

Maximální délka kolejnice je 3 metry (pro některé typy 5 metrů). Pokud je třeba instalovat vedení o větší délce, mohou být jednotlivé kolejnice pospojovány za sebou (spojené pomocí šroubu).

Upozornění: otvory pro šrouby jsou volitelnou variantou a bez upřesnění zákazníka bude kolejnice dodána bez otvorů.

Každý vozík je vybaven dvěma otvory umožňujícími upevnění pohyblivého prvku.

Průměry a umístění otvorů na vozíku nemohou být měněny.

Veškeré informace potřebné ke správné instalaci naleznete v našem katalogu a na našich internetových stránkách. Mimoto na internetu najdete všechny potřebné výkresy v několika formátech vhodných pro další úpravy v CAD aplikacích.

Kolejnice z oceli tažené za studena

Kolejnicové vedení je vyráběno z ocelového profilu vzniklého tažením za studena (některé kolejnice malých rozměrů jsou vyráběny z hliníku).

Tento způsob výroby vede k výraznému zvýšení tvrdosti a dodává tak materiálu vysokou odolnost proti opotřebení srovnatelnou s polotvrdou ocelí.

Jednoduchá údržba

Kolejnicová vedení jsou při výrobě ošetřena speciálním vysokotlakým mazivem, které zajišťuje maximální životnost, a to při malých nárocích na údržbu.

V případě neobvyklých podmínek (přítomnost brusného prachu, vysoká frekvence používání) je nutná pravidelná a systematická údržba.

Copyright 2020 CHAMBRELAN - Právní informace - Mapa stránek