Lišta nebo kolejnice odpovídající danému použití

Škála možností použití je velmi široká: lišta pro zásuvky, lineární vedení, zavěšená kolejnice, výsuv pro zásuvky, posuv pro dveře, pro výsuvné klávesnice, kolejnice pro údržbu, nábytkové kování, výškově nastavitelná noha, lišta pro výškově nastavitelný stůl, jako horizontální nebo v některých případech i vertikální vedení (typ gilotina), lišty pro materiálovou a personální propust… Způsoby využití jsou neomezené.
Lišty Chambrelan jsou spolehlivé a robustní výrobky. Instalovány na kolmo, v páru a s rovnoměrně rozloženou nosností budou lišty CHAMBRELAN sloužit k vaší plné spokojenosti.

Pravidla správné montáže jsou jednoduchá:

  1. Použití všech fixačních bodů
  2. Dodržení rovnoběžnosti lišt
  3. Instalace lišt v úhlu (zarážky)
  4. Rovné instalační plochy


Výdejní automaty

V oblasti výdejních automatů (bankomaty, nápojové automaty…) je klíčovým pojmem « přístupnost ». Údržba jednotlivých modulů musí být co nejsnazší a doplňování produktů rychlé a ergonomické. Průmyslové kuličkové lišty musí být co nejkompaktnější, aby zůstalo co nejvíce místa pro zboží.

Další informace

Kolejová doprava

Spolehlivost a dlouhá životnost jsou dvě klíčová kritéria při výběru komponentů v kolejové dopravě (vlaky, tramvaje). Spolehlivost proto, že bezpečnost pasažérů stojí na prvním místě. Je třeba počítat s náročnými podmínkami, s velkými změnami teplot, s nepřízní počasí, s vibracemi, s intenzivním a dlouhodobým namáháním mechanických částí. Dlouhá životnost proto, že provozovatelé vyžadují robustní a spolehlivé teleskopické lišty a kolejnicová vedení, které zaručí dlouhou výdrž a snadnou údržbu s nízkými náklady. Nabízíme řešení na míru, která jsou schopná vyhovět extrémně náročným zadávacím podmínkám.

Další informace

Průmyslové použití

Účelnost je u průmyslových výrobních strojů klíčovým pojmem: stroje a pracoviště musejí být schopné správně fungovat během dlouhých cyklů, kdy často čelí velmi náročným fázím nebo kontaminujícím či korozivním látkám. Jakákoli nefunkčnost nebo zastavení stroje má za následek okamžité snížení výkonnosti výrobního procesu, a tedy i ztrátu finanční.

Další informace

Ochranný kryt ovládacího panelu

Ochranný kryt namontovaný na teleskopických lištách RA44 zabrání nepovolaným osobám v přístupu k ovládacímu panelu. Zatížení při výsuvu je minimální, proto je možné lišty namontovat na plocho.

Další informace

Užitková vozidla

Řešení určená pro využití v užitkových vozidlech vyžadují pečlivý výběr komponentů, protože musí být schopná odolávat specifickým podmínkám, jimž bývají dopravní prostředky vystaveny (vibrace, nárazy, vlhkost…). Systémy lineárního vedení musí být funkční i v nejnáročnějším prostředí.

Další informace

Rozvodné skříně

Pro práci technici potřebují rozvaděč skládající se ze 2 částí nejprve otevřít. Toto cenově dostupné řešení šetří místo a zlepšuje podmínky a náklady na údržbu. Kvůli velké výšce výsuvného modulu bylo třeba v horní části použít stabilizační lišty, které zabraňují „rozkývání“

Další informace

Novinky


5 kroků pro výběr teleskopické lišty ideální pro váš projekt
Blog

5 kroků pro výběr teleskopické lišty ideální pro váš projekt

5 kroků pro výběr teleskopické lišty ideální pro váš projekt

Průvodce: Vše o teleskopických lištách
Blog

Průvodce: Vše o teleskopických lištách

Průvodce: Vše o teleskopických lištách

Lineární vedení pro posuvné dveře
Blog

Lineární vedení pro posuvné dveře

Tento článek by vám měl pomoci při výběru nejvhodnějšího lineárního vedení, ať už jde o posuvná průmyslová vrata, exteriérové nebo interiérové posuvné dveře.

Copyright 2020 CHAMBRELAN - Právní informace - Mapa stránek