Quantcast

Výroba

Chambrelan realizuje výrobní cyklus v plném rozsahu, tj. od surovin, přes výrobu profilů až po finální výrobky.

Díky tomu, že máme skladem různé vstupní materiály, jsme schopni vyrábět kromě standardních lišt i lišty na míru podle výkresů dodaných klientem.

Výroba probíhá v 6 etapách

  • Příprava
  • Tvarování za studena
  • Rovnání
  • Obrábění
  • Povrchová úprava
  • Kompletace

Na konci výrobního cyklu jsou skladové standardní výrobky nebo produkty vyrobemé na míru, které se expedují přímo ke klientům.

The manufacturing of our products

Suroviny

The raw material

v několika číslech: :

  • 1000 položek vstupního materiálu
  • 500 tun skladem
  • Ocel měkká, polotrvrdá, hliník, nerezová ocel
  • Standardní vývalky, polotovary, kuličky, doplňky, šrouby...

Příprava

 

Aby naše výrobky vykazovaly standardní kvalitu, vybíráme suroviny podle mechanických vlastností. V první fázi je vstupní materiál zbaven nečistot a stop rzi, maziva či kalamínu, projde stabilizačním žíháním a je připraven k procesu tažení.

Tažení za studena

 

Tažením ve speciální formě upravíme materiál tak, aby odpovídal technickým výkresům. Tato výrobní metoda zlepšuje materiálovou odolnost na základě jevu známého jako deformační zpevnění: materiál je "upěchován" neboli zpevněn v klíčových partiích, zejm. v ložiskových drahách, což prodlužuje životnost lišt.

Rovnání

 

Po tažení je na rovnací stolici každá jednotlivá tyč narovnána, aby odpovídala našim standardním výrobním tolerancím,  tj. 1mm na metr v přímce a 1° na metr v krutu.

Obrábění

 

Než je lišta připravená k použití, následuje ještě stříhání na požadovanou délku, vrtání, frézování, lisování.

Obrobené díly jsou expedovány k našim subdodavatelům, kde je provedena konečná povrchová úprava. Tato činnost je řešena subdodavatelsky nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale i proto, že tak můžeme nabídnout povrchové úpravy nejvyšší kvality. Povrchová úprava jednak slouží jako antikorozní ochrana, jednak umožňuje zvýšit povrchovou odolnost výrobku.

Kompletace

 

Jedná se o finální operaci, během které jsou smontovány jednotlivé části lišty a osazeny doplňky jako např. kuličky, zarážky, zámky...

Finální produkt

 

Na konci tohoto procesu jsou lišty připravené k použití. Jsou buď určeny na sklad (v nabídce máme více než 2000 typů), nebo jsou rovnou expedovány ke klientovi.