Quantcast

Pravidla montáže

Lišty jsou koncipovány pro instalaci nakolmo, v páru a se zátìží rovnomìrnì rozloženou na pohyblivém prvku.

Pravidla správné montáže:

  • V páru, nakolmo, se zátìží rovnomìrnì rozloženou na pohyblivém prvku,
  • Rovinnost instalačních ploch,
  • Použití všech fixačních bodů,
  • Dodržení rovnobìžnosti lišt,
  • Instalace lišt v úhlu (zarážky),
  • Využití celé délky pohybuv,
  • Zdálenost mezi listy je ménì než 2 metry,
  • Pokojová teplota,
  • Nastavení délky pohybu před upevnìním.

Montáž naplocho / Namáhání krutem

Lišty jsou koncipovány pro instalaci nakolmo, v páru a se zátìží rovnomìrnì rozloženou na pohyblivém prvku.

Některé lišty mohou být použity v této konfiguraci.

Více informací

Pamatujte si, že při upevnìní naplocho nosnost výsuvu klesá ve srovnání se základním upevnìním.

Při instalaci naplocho bude průhyb a síla nutná k otevření vyšší.

Prosím podívejte se na konkrétní produkt stránky, kde je více informací

 U některých modelů je nutné přidáním podložek (nejsou součástí dodávky) zajistit větší vzdálenost (kóta C) mezi jednotlivými prvky (viz schéma), aby zejména vlivem průhybu nedocházelo ke tření.

Vertikální montáž (Pohyb nahoru a dolů)

Lišty jsou koncipovány pro instalaci nakolmo, v páru a se zátìží rovnomìrnì rozloženou na pohyblivém prvku.

Některé lišty mohou být použity v této konfiguraci.

U tohoto typu montáže je vhodnìjší použít lineární kolejnicové vedení

teleskopické lišty jsou konstruovány pro fungování v horizontálním smìru. Při vertikální nebo naklonìné poloze se kuličkové klece posunují gravitací smìrem dolů. Toto posunutí vede k postupnému omezení výsuvu.

V tomto případì nabízíme technické řešení v podobì speciálních zarážek, proto je nutné nás o vertikální montáži informovat před zahájením výroby.

Prosím, kontaktujte nás v případì vertikální montáže před zahájením výroby.

Intenzivní používání

Lišty jsou koncipovány pro instalaci nakolmo, v páru a se zátìží rovnomìrnì rozloženou na pohyblivém prvku.

Některé lišty mohou být použity v této konfiguraci.

U tohoto typu montáže je vhodnìjší použít lineární kolejnicové vedení

V případì intenzivního používání nebo použití v prostředí se silnými vibracemi doporučujeme úpravu lišt uhlíkovou nitridací, která zajistí vìtší odolnost oceli proti opotřebení.

Více informací

Montáž ve znečištìném prostředí

Lišty jsou koncipovány pro instalaci nakolmo, v páru a se zátìží rovnomìrnì rozloženou na pohyblivém prvku.

Některé lišty mohou být použity v této konfiguraci.

U tohoto typu montáže je vhodnìjší použít lineární kolejnicové vedení

V případì intenzivního používání nebo použití v prostředí se silnými vibracemi doporučujeme úpravu lišt uhlíkovou nitridací, která zajistí vìtší odolnost oceli proti opotřebení.

Pokud budou lišty vystaveny prachu, písku a podobným nečistotám, které by mohly zanést ložiskové dráhy, doporučujeme, abyste provedli vlastní opatření k ochranì lišt.